Haber Detayı
09 Mayıs 2017 - Salı 14:28 Bu haber 261 kez okundu
 
resmi ilan Haberi


İHALE İLANI
DİŞ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ISPARTA KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
DİŞ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/221278
1-İdarenin
a) Adresi : İstiklal Mah. 113. Cad. No:84 ISPARTA 32100 ISPARTA MERKEZ/
ISPARTA
b)Telefon ve faks numarası : 2462327018-2462327011
c)Elektronik Posta Adresi : ispartamerkezisatinalma@gmail.com
ç)İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 93 Kalem Diş Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Isparta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Dr.Sadettin Bilgiç Şarkikaraağaç
Devlet Hastanesi, Yalvaç Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : İhale listesindeki her bir kısım/kalem için, sözleşme bitim tarihine kadar
ilgili tedarikçiye maksimum 20 adet sipariş verilecektir. Malın/İşin teslim
süresi 10 gündür. Yüklenici sözleşme süresince sağlık tesislerinin ihtiyaç
durumu, stok durumu ve ilgili genelgeler uyarınca sağlık tesisleri tarafından
yazılı olarak yapılacak sipariş taleplerine göre mal teslimi yapacaktır.
Yazılı yapılacak olan sipariş talepleri yüklenicinin tebligatı aldığı tarihi izleyen
10 gün içinde yerine getirilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Isparta Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
b) Tarihi ve saati : 31.05.2017 - 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünleri teklif etmeleri halinde Tıbbi Cihaz Satış, Reklam
ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale teklif zarfında sunmaları zorunludur.
4.kalem ALKOL ( ETİL ALKOL ) % 96’ LIK için teklif verecek istekliler TAPDK’nin kurum yetkili alkol dağıtım
firmaları listesinde yer aldığına dair liste çıktısını teklif zarfında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ürünlerin teklif edilmesi halinde İsteklinin, TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankasına ( TİTUBB ) kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin sunulması zorunludur. Teklif verecek
istekliler teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı ( Tedarikçi Firma ) değil ise, ürünün tedarikçi firmasının
bayisi olduğuna dair TİTUBB kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri sunmak zorundadır. İsteklilerin imalatçı
veya ithalatçı olması durumunda ilgili belge ihale dosyasında sunulacaktır.İsteklilerin ihale tarihi itibariyle
teklif ettiği tıbbi cihaz/ ürünün TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ( TİTUBB ) kayıt bildirim işlemlerini
yapmış olması zorunludur. Ancak teklif edilen ürün, üreticisi tarafından tıbbi cihaz yönetmelikleri
kapsamında belgelendirilmemiş ise ( Tıbbi Cihazlar kapsamında değil ise ) TİTUBB a kayıt ve bildirim
işlemi aranmayacak, bu durumda Üretici veya İthalatçının yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının
sunulması yeterli olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları
içeren doküman:
İstekliler teklif etmiş oldukları ürüne ait numune veya katalog teslim edeceklerdir.
Değerlendirme numune veya katalog üzerinden yapılacaktır. Numune veya katalog teslim edilmeyen kalemler
değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmenin yeterli olmadığı durumlarda idare ek numune
isteyebilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İsparta kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İsparta Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3!ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Vİ.NO.: 434(09.05.2017)

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: ,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Alıntı Yazarlar
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
32
33
3
2
10
15
2
Medipol Başakşehir
30
25
3
3
9
15
3
Fenerbahçe
29
31
2
5
8
15
4
Göztepe
27
28
4
3
8
15
5
Beşiktaş
27
23
2
6
7
15
6
Kayserispor
27
23
2
6
7
15
7
Trabzonspor
25
31
4
4
7
15
8
Bursaspor
24
27
5
3
7
15
9
Sivasspor
22
20
7
1
7
15
10
Akhisarspor
19
20
6
4
5
15
11
Kasımpaşa
18
24
7
3
5
15
12
Alanyaspor
17
26
8
2
5
15
13
Yeni Malatyaspor
16
18
7
4
4
15
14
Osmanlıspor FK
14
22
9
2
4
15
15
Atiker Konyaspor
14
15
9
2
4
15
16
Antalyaspor
14
15
7
5
3
15
17
Gençlerbirliği
12
19
9
3
3
15
18
Kardemir Karabükspor
8
13
11
2
2
15
Arşiv