Haber Detayı
16 Mayıs 2017 - Salı 12:00 Bu haber 258 kez okundu
 
resmi ilan Haberi


İHALE İLANI
ISPARTA İLİ SENİRKENT VE YALVAÇ İLÇELERİ MUHTELİF KÖY
YOLLARINDA YAPILACAK OLAN I VE II KAT ASFALT SATHİ
KAPLAMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK OLAN MICIR VE
FİLLER MALZEMELERİ
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Isparta İli Senirkent ve Yalvaç İlçeleri Muhtelif Köy yollarında Yapılacak Olan I Ve II Kat Asfalt Sathi Kaplama
Çalışmalarında Kullanılacak Olan Mıcır ve Filler Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/226408
1-İdarenin
a) Adresi : Eğirdir Yolu Üzeri MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462116500 - 2462116548
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 450 Ton A Tipi Mıcır (18-25 mm ebatlarında) ; 2200 Ton B Tipi Mıcır
(13-18 mm ebatlarında); 900 Ton Filler Malzeme (0-13 mm ebatlarında)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İlimiz Senirkent İlçesi sınırlarındaki 015-2 Kontrol Kesim Numaralı Gr.
Ky. İlt.-Dy. İlt. köy yolunda yapılacak olan 4 km II. kat asfalt kaplama çalışması
için 800 Ton, 004 Kontrol Kesim Numaralı Dy. İlt.-By. Kabaca
köy yolunda yapılacak olan 2 km II. kat asfalt kaplama çalışması için
400 Ton ve İlimiz Yalvaç İlçesi sınırlarındaki 028-2 Kontrol Kesim Numaralı
Yk. Tırtar-Aş. Tırtar köy yolunda yapılacak olan 5 km II. kat asfalt
kaplama çalışması için 1.000 Ton olmak üzere toplam olarak 13-18 mm
ebatlarında 2.200 Ton B tipi mıcır ile ayrıca İlimiz Senirkent İlçesi sınırlarındaki
Bila Kontrol Kesim Numaralı Yassıören-Mesire köy yolunda yapılacak
olan 2 km I. kat asfalt kaplama çalışması için 18-25 mm
ebatlarında 450 Ton A tipi mıcır ile 0-13 mm ebatlarında 900 Ton Filler
malzeme
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin
yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat
için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden
itibaren idarenin belirleyeceği tarihlerde ve istediği miktarda mal teslim
edilecek/ işe başlanacaktır. Yüklenici, talep tarihinden itibaren en geç 2
(iki) işgünü içinde İdare tarafından gösterilen yola istenilen malzemeyi
teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Isparta İl Özel İdaresi 1. Kat Encümen Toplantı Salonu Eğirdir Yolu Isparta
b) Tarihi ve saati : 23.05.2017 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta İl Özel İdaresi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale bürosu Eğirdir Yolu Üzeri ISPARTA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zemin Kat
Eğirdir Yolu Üzeri Isparta adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Vİ.NO.: 469(16.05.2017)

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: ,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Alıntı Yazarlar
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
46
41
4
4
14
22
2
Galatasaray
44
47
6
2
14
22
3
Fenerbahçe
44
44
2
8
12
22
4
Beşiktaş
41
41
3
8
11
22
5
Kayserispor
35
30
5
8
9
22
6
Sivasspor
34
30
8
4
10
22
7
Trabzonspor
33
36
5
9
8
22
8
Göztepe
33
35
7
6
9
22
9
Kasımpaşa
29
34
9
5
8
22
10
Yeni Malatyaspor
28
24
8
7
7
22
11
Bursaspor
27
31
9
6
7
22
12
Akhisarspor
27
28
9
6
7
22
13
Gençlerbirliği
25
29
9
7
6
22
14
Antalyaspor
24
26
10
6
6
22
15
Alanyaspor
21
34
13
3
6
22
16
Atiker Konyaspor
21
23
11
6
5
22
17
Osmanlıspor FK
19
31
13
4
5
22
18
Kardemir Karabükspor
12
15
16
3
3
22
Arşiv