Haber Detayı
17 Mayıs 2017 - Çarşamba 12:14 Bu haber 241 kez okundu
 
resmi ilan Haberi


İHaLe İLaNı
T.C. ıSPaRTa
2. (SULH HUKUK maH.) SaTıŞ memURLUĞU
2017/2 SaTıŞ
TaŞıNmaZıN aÇıK aRTıRma İLaNı
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Atabey İlçe, 2330 Parsel No, KUMACIK KÜLKARAMEVKİİTaşınmaz
merkez onaç mahallesinin batı kısmında ve mahalleye yakın konumdadır üzerinde zirai bir faaliyet yoktur,
tarla olun taşınmazın kadastro yolu olmayıp ara parseldir ve toprak yapısı iyidir, sulanabilir arazi vasfındaki
taşınmaz hububat tarımına ve yem bitkisi ekimine uygundur .
Yüzölçümü : 168 m2
İmar Durumu : belediye imar planı dışındadır.
Kıymeti : 1.344,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü : 20/06/2017 günü 14:10 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 21/07/2017 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri : Isparta Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İŞleri Müdürlüğü odası -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Atabey İlçe, 8811 Parsel No, KUMACIK ORAYAKA MEVKİİTaşınmaz
Atabey den Gönen ilçesine giden karayolunun güney tarafında yer almaktadır. niteliği tarla olan taşınmazın
kadastro yolu vardır ve toprak yapısı iyidir, zirai bir faaliyet yoktur, sulanabilir arazı vasfındaki taşınmaz
hububat tarımına uygun olup %0-1 meyillidir.
Yüzölçümü : 1.960 m2
İmar Durumu :belediye imar planı dışındadır.
Kıymeti : 9.800,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü : 20/06/2017 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 21/07/2017 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : Isparta Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İŞleri Müdürlüğü odası -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Atabey İlçe, 8809 Parsel No, KUMACIK ORAYAKA MEVKİİTaşınmaz
Atabey den Gönen ilçesine giden karayolunun güney tarafında yer almaktadır. niteliği tarla olan taşınmazın
kadastro yolu vardır ve toprak yapısı iyidir, zirai bir faaliyet yoktur, sulanabilir arazı vasfındaki taşınmaz
hububat tarımına uygun olup %0-1 meyillidir.
Yüzölçümü : 3.520 m2
İmar Durumu : belediye imar planı dışındadır.
Kıymeti : 17.600,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü : 20/06/2017 günü 14:35 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 21/07/2017 günü 14:35 - 14:45 arası
Satış Yeri : Isparta Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İŞleri Müdürlüğü odası -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Atabey İlçe, 5457 Parsel No, KUMACIK OKUF MEVKİİTaşınmaz Atabey
den Gönen ilçesine giden karayolunun güney tarafında yer almaktadır. taşınmaz üzerinde zirai bir faaliyet
yoktur, kadastro yolu kenarındadır toprak yapısı iyidir, sulanabilir arazi vasfındaki taşınmaz hububat
tarımına, yem bitkisi ekimine ve meyveciliğe uygundur.
Yüzölçümü : 264 m2
İmar Durumu : Belediye imar planı dışındadır.
Kıymeti : 4.224,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü : 20/06/2017 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 21/07/2017 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : Isparta Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İŞleri Müdürlüğü odası -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Atabey İlçe, 4950 Parsel No, PAZAR ARKASI MEVKİİTaşınmaz Atabey
ilçesi köy pazararkası mevki bila noludur. bağ niteliğinde olup belediye imar planı içerisinde yer almasından
dolayı arsa vasfında dır. atabey ilçesi merkezine yakın mesafede bulunan taşınmazın yakın çevresinde
yapılaşmalar vardır belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır topografik yapısı düzdür. taşınmazın
doğu cephesinin bir kısmı yolda kalmaktadır.
Yüzölçümü : 950 m2
İmar Durumu : BELEDİYE İMAR PLANI İÇİNDE AYRIK NİZAM 2 KATLI YAPILAŞMAYA
MÜSAİTTİR. TAKS=0,35 VE KAKS =0,70 dir.
Kıymeti : 42.750,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü : 20/06/2017 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 21/07/2017 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri : Isparta Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İŞleri Müdürlüğü odası -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Atabey İlçe, 2326 Parsel No, KUMACIK KÜLKARAMEVKİİTaşınmaz
merkez onaç mahallesinin batı kısmında ve mahalleye yakın konumdadır. taşınmaz üzerinde zirai faaliyet
yoktur. kadastro yolu kenarındadır, toprak yapısı iyidir. sulanabilir arazi vasfındaki taşınmaz hububat tarımına,
yem bitkisi ekimineve meyveciliğe uygun olup topografik yapısı düzdür.
Yüzölçümü : 112 m2
İmar Durumu : belediye imar planı dışındadır.
Kıymeti : 896,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü : 20/06/2017 günü 15:25 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 21/07/2017 günü 15:25 - 15:35 arası
Satış Yeri : Isparta Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İŞleri Müdürlüğü odası -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Atabey İlçe, 2233 Parsel No, KUMACIK DENİZARIK MEVKİİTaşınmaz
Atabey ilçesi hudutları içerisinde deniz arık mevkiinde atabey merkez ila onaçmahallesinin yaklaşık 500-
600 metre batı cephesinde bulunmaktadır boş arazi ve işlenmemiş durumdadır sulama özelligine haizdir.
Yüzölçümü : 1.770 m2
İmar Durumu : Belediye imar planı dışındadır.
Kıymeti : 14.160,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü : 20/06/2017 günü 15:45 - 15:55 arası
2. Satış Günü : 21/07/2017 günü 15:45 - 15:55 arası
Satış Yeri : Isparta Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İŞleri Müdürlüğü odası -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek
şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir.
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2017/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
12/05/2017
Vİ.NO.:486(17.05.2017)

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: ,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Alıntı Yazarlar
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
36
31
3
3
11
17
2
Galatasaray
35
37
4
2
11
17
3
Fenerbahçe
33
34
2
6
9
17
4
Göztepe
30
30
5
3
9
17
5
Beşiktaş
30
29
3
6
8
17
6
Kayserispor
30
25
3
6
8
17
7
Trabzonspor
29
33
4
5
8
17
8
Sivasspor
26
23
7
2
8
17
9
Bursaspor
25
28
6
4
7
17
10
Yeni Malatyaspor
22
21
7
4
6
17
11
Kasımpaşa
19
25
8
4
5
17
12
Akhisarspor
19
22
8
4
5
17
13
Alanyaspor
18
28
9
3
5
17
14
Osmanlıspor FK
17
26
10
2
5
17
15
Antalyaspor
17
19
8
5
4
17
16
Atiker Konyaspor
15
16
10
3
4
17
17
Gençlerbirliği
14
20
9
5
3
17
18
Kardemir Karabükspor
9
14
12
3
2
17
Arşiv