Haber Detayı
04 Ağustos 2017 - Cuma 11:31 Bu haber 123 kez okundu
 
resmi ilan Haberi


İLAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından

 

SIRA
 NO

İhale Edilecek Yerin adı,
İhale Tarihi ve Saati,
İhalenin Yapılacağı Yer

Kiraya Verilecek Taşınmaza ait Bilgiler,
Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Tutarı

1

Hukuk Fakültesi Kafeterya Yeri
15.08.2017 saat:10.30
SDÜ Rektörlük İhale Odası

Üniversitemiz Doğu Yerleşkesindeki Hukuk Fakültesinde bulunan ve Üniversitemiz mülkiyetinde olan 233,93 m2 yüzölçümlü Kafeterya Yeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
İlk yıl muhammen bedeli KDV hariç 53.550,00 TL, Geçici teminat Tutarı 1.606,50 TL dir.

SIRA
 NO

İhale Edilecek Yerin adı,
İhale Tarihi ve Saati,
İhalenin Yapılacağı Yer

Kiraya Verilecek Taşınmaza ait Bilgiler,
Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Tutarı

1

Hukuk Fakültesi Kafeterya Yeri
15.08.2017 saat:10.30
SDÜ Rektörlük İhale Odası

Üniversitemiz Doğu Yerleşkesindeki Hukuk Fakültesinde bulunan ve Üniversitemiz mülkiyetinde olan 233,93 m2 yüzölçümlü Kafeterya Yeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
İlk yıl muhammen bedeli KDV hariç 53.550,00 TL, Geçici teminat Tutarı 1.606,50 TL dir.


1- Üniversitemizin mülkiyetinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, hizasında belirtilen
yüzölçümü, süre ve tahmini bedeller ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık
Teklif Usulü ile tabloda belirtilen gün ve saatlerde kiraya verilecektir.
2- Şartname ve eklerini almak zorunludur. Şartname ve eklerini istekliler SDÜ Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına 50,00 TL şartname bedeli yatırmak ve dekontunu ibraz etmek koşulu ile İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı Kiralama ve Satış Şubesinden temin edebilirler.
3- İhaleye Katılacak İsteklilerin İhâleye Katılabilmeleri İçin Aşağıda Sayılan Belgeleri Teklifleri Kapsamında
Sunmaları Gerekir:
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
1) Gerçek kişi katılması halinde;
a) Onaylı nüfus kayıt örneği ve yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Yapılacak tebligatlar için Türkiye’deki adres beyanı,(Ek-1)
c) Noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İlk ilan veya ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait adli sicil kaydı belgesi
2) Adli sicil kaydından, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 104, 105, 141,142, 148, 149, 155,
157, 158, 185, 186, 187, 188, 194,195, 220, 247, 250, 252, 299 300, 301, 302, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 315, 316 ncı maddelerinde yer alan suçlardan hüküm verilmediği anlaşılması gerekir.
3) Tüzel kişi katılması halinde;
a) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) İlgisine göre tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları gösteren belgeler
c) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Yapılacak tebligatlar için Tüzel Kişiliğin Türkiye’deki adres beyanı (Ek-1)
4) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname
ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
5) İlk ilan veya ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış sosyal
güvenlik prim borcu olmadığını gösterir belge.
6) İlk ilan veya ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığını
gösterir belge.
7) Üniversitemiz kullanımındaki taşınmazlarda hâlihazırda kiracı olanlar ile daha önce kiracı olanların bu
kiralamalarla ilgili Üniversitemize borcu bulunmadığına dair, ilk ilan veya ihale tarihinden en fazla 15 gün
öncesine ait Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınmış yazı.
8) Üniversitemiz kullanımındaki taşınmazlarda herhangi bir kiracılık ilişkisi kurulmamış kişiler için
Ek-2’de yer alan taahhütname.
9) Ek-3’ye uygun düzenlenmiş ve yetkili kişi/kişilerce imzalanmış teklif mektubu.
10) Kıymet Takdir Komisyonunca tahmin edilen kira bedelinin %3 tutarı oranında geçici teminat alınacaktır.
Nakit yatırılması halinde; SDÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırılacak ve vezne alındı makbuzu
alınacaktır. Alınan vezne alındı makbuzu teklif zarfı içine konulacaktır.
Banka teminat mektubu, iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belge olarak verilecek
geçici teminatlar; Şartnamenin 11 uncu maddesinde belirtilen şartlara haiz olacak ve bu belgeler teklif
zarfı içine konulacaktır.
11) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83, 84 ve 85 inci maddelerinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
204 ve 252 nci maddelerinde belirtilen suçlar ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10, 11 ve 53 üncü
maddelerinde belirtilen suçları işlemediğine dair taahhütname, ( Ek-4)
12) İstekliler ile Üniversitemiz arasında taşınmaz kiralamaları vb. konularda devam eden idari ve adli dava
bulunmadığına dair SDÜ Hukuk müşavirliğinden alınmış belge.
13) İstekli ile Üniversitemiz arasında icralık bir borç ilişkisi olmadığı dair beyanı, (Ek-5)
14) İsteklinin Yüksek Öğretim kurumlarına bağlı özel veya devlet üniversitelerinde en az 5 (beş) yıl kantin
veya kafeterya işletmeciliği ile ilgili deneyime sahip olması, (Kurumlarla taraflar arasında yapılmış olan kira
sözleşmeleri deneyim belgesi olarak kabul edilebilecektir.)
15) Yüksek Planlama Kurulu’nun 18 Haziran 2015 tarih ve 2015/18 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 1 Temmuz
2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Girişimcilik Stratejisi
ve Eylem Planı (GİSEP) çerçevesinde; Planın, genel amacının “Ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak,
güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek” olarak belirlenmesi nedeniyle KOSGEB
tarafından düzenlenen girişimcilik eğitim programına katılmış olması ve girişimcilik belgesine sahip
olması,İsteklilerin yukarıda yazılı belgelerin (teklif dosyasını) aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini ihâle saatine kadar SDÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama ve Satış Şubesine
vermeleri gerekmektedir. İhale Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü ihale salonunda yapılacaktır.
Kira bedelinde KDV hariçtir. Rektörlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İLAN OLUNUR
Vİ.NO.:851(04.08.2017-09.08.2017)
 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: ,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Alıntı Yazarlar
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
46
41
4
4
14
22
2
Galatasaray
44
47
6
2
14
22
3
Fenerbahçe
44
44
2
8
12
22
4
Beşiktaş
41
41
3
8
11
22
5
Kayserispor
35
30
5
8
9
22
6
Sivasspor
34
30
8
4
10
22
7
Trabzonspor
33
36
5
9
8
22
8
Göztepe
33
35
7
6
9
22
9
Kasımpaşa
29
34
9
5
8
22
10
Yeni Malatyaspor
28
24
8
7
7
22
11
Bursaspor
27
31
9
6
7
22
12
Akhisarspor
27
28
9
6
7
22
13
Gençlerbirliği
25
29
9
7
6
22
14
Antalyaspor
24
26
10
6
6
22
15
Alanyaspor
21
34
13
3
6
22
16
Atiker Konyaspor
21
23
11
6
5
22
17
Osmanlıspor FK
19
31
13
4
5
22
18
Kardemir Karabükspor
12
15
16
3
3
22
Arşiv