Haber Detayı
05 Mayıs 2017 - Cuma 13:07 Bu haber 413 kez okundu
 
İHALE İLANI
İHALE İLANI
Resmi İlan Haberi


3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME
ISPARTA KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
3 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/161591
1-İdarenin
a) Adresi : İstiklal Mah. 113. Cad. No:84 ISPARTA 32100 ISPARTA MERKEZ/
ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462327018 - 2462327011
c) Elektronik Posta Adresi : ispartamerkezisatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Isparta Şehir Hastanesi
c) Teslim tarihi : İhale listesindeki her bir kısım/kalem için, sözleşme bitim tarihine kadar
ilgili tedarikçiye maksimum 10 adet sipariş verilecektir. Malın/İşin teslim
süresi 10 gündür. Yüklenici sözleşme süresince sağlık tesislerinin ihtiyaç
durumu, stok durumu ve ilgili genelgeler uyarınca sağlık tesisleri tarafından
yazılı olarak yapılacak sipariş taleplerine göre mal teslimi yapacaktır.
Yazılı yapılacak olan sipariş talepleri yüklenicinin tebligatı aldığı
tarihi izleyen 10 gün içinde yerine getirilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İSTİKLAL MAH. 113. CAD. NO: 84 MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ
MERKEZ /I SPARTA
b) Tarihi ve saati :17.04.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünleri teklif etmeleri halinde Tıbbi Cihaz Satış, Reklam
ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale teklif zarfında sunmaları zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ürünlerin teklif edilmesi halinde İsteklinin, TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankasına ( TİTUBB ) kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin sunulması zorunludur. Teklif verecek
istekliler teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı ( Tedarikçi Firma ) değil ise, ürünün tedarikçi firmasının
bayisi olduğuna dair TİTUBB kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri sunmak zorundadır. İsteklilerin imalatçı
veya ithalatçı olması durumunda ilgili belge ihale dosyasında sunulacaktır.İsteklilerin ihale tarihi itibariyle
teklif ettiği tıbbi cihaz/ ürünün TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ( TİTUBB ) kayıt bildirim işlemlerini
yapmış olması zorunludur. Ancak teklif edilen ürün, üreticisi tarafından tıbbi cihaz yönetmelikleri
kapsamında belgelendirilmemiş ise ( Tıbbi Cihazlar kapsamında değil ise ) TİTUBB a kayıt ve bildirim
işlemi aranmayacak, bu durumda Üretici veya İthalatçının yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının
sunulması yeterli olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları
içeren doküman:
İstekliler teklif etmiş oldukları ürüne ait numune teslim edeceklerdir. Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır.
Numune teslim edilmeyen kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır. 1. Kalem Şeker Stribi için
10 Strip+1 Cihaz , 2. kalem Lanset için 10 Adet ve 3. kalem Tekli Kan Torbası için 2 adet numune verilecektir.
Değerlendirmenin yeterli olmadığı durumlarda idare ek numune isteyebilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Vİ.NO.:310(07.04.2017)

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: İHALE, İLANI,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Alıntı Yazarlar
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
46
41
4
4
14
22
2
Galatasaray
44
47
6
2
14
22
3
Fenerbahçe
44
44
2
8
12
22
4
Beşiktaş
41
41
3
8
11
22
5
Kayserispor
35
30
5
8
9
22
6
Sivasspor
34
30
8
4
10
22
7
Trabzonspor
33
36
5
9
8
22
8
Göztepe
33
35
7
6
9
22
9
Kasımpaşa
29
34
9
5
8
22
10
Yeni Malatyaspor
28
24
8
7
7
22
11
Bursaspor
27
31
9
6
7
22
12
Akhisarspor
27
28
9
6
7
22
13
Gençlerbirliği
25
29
9
7
6
22
14
Antalyaspor
24
26
10
6
6
22
15
Alanyaspor
21
34
13
3
6
22
16
Atiker Konyaspor
21
23
11
6
5
22
17
Osmanlıspor FK
19
31
13
4
5
22
18
Kardemir Karabükspor
12
15
16
3
3
22
Arşiv