Haber Detayı
10 Şubat 2015 - Salı 10:04 Bu haber 654 kez okundu
 
İlan
V.N: 112
Resmi İlan Haberi


BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI YURTLARA MOTORİN (DİĞER ARAÇLAR İÇİN), MOTORİN (JENERATÖR İÇİN) VE KURŞUNSUZ BENZİN(ARAÇLAR İÇİN) ALIMI

YURTKUR ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI YURTLARA MOTORİN (DİĞER ARAÇLAR İÇİN), MOTORİN (JENERATÖR İÇİN) VE KURŞUNSUZ BENZİN(ARAÇLAR İÇİN) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası   :           2015/11921

1-İdarenin

a) Adresi          :           AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUSÜ PINARBAŞI MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVASI ANTALYA ANTALYA MERKEZ/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası    :           2422803500 - 2422803501

c) Elektronik Posta Adresi        :          

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)   :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :          

MOTORİN (DİĞER ARAÇLAR İÇİN) 10.030,00.-LİTRE MOTORİN (JENERATÖR İÇİN) 15.100,00.-LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (ARAÇLAR İÇİN 95 OKTAN) 3.068,00.-LİTRE

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri          :           İhaleyi yükümlenen yüklenicinin teknik şartnamede Yurt Müdürlüklerinin adreslerinin bulunduğu Akaryakıt istasyonu ve Bölge Müdürlüğü ve bağlı Yurtların Jeneratörleri (Antalya, Isparta. Burdur, Bucak, Gölhisar, Eğirdir, Atabey, Yalvaç, Sütçüler, Alanya ve Manavgat

c) Teslim tarihleri        :           Hizmet araçları ihtiyaç duyuldukça ilgili firmanın yakıt istasyonundan temin edecekler. Bölge ve bağlı Yurt Müdürlüklerinin jeneratörüne yakıt ise teknik şartnamedeki adresinde bulunan jeneratörlerin akaryakıt temini için, Bölge Müdürlüğü ve bağlı Yurt Müdürlüklerinin talebine göre ilgili firma belirtilen adrese tankeriyle gelip (Nakliye dahil) Bölge ve bağlı Yurt Müdürlüklerine peyder pey Motorin teslim edecektir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 01.04.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında İdarenin araçları için ihtiyaç duyuldukça yüklenicinin akaryakıt istasyonundan temin edilecektir. Jenaratörler için İdarenin talebi üzerine Teknik Şartnamede yer alan adreslere En geç 2 iş günü içinde talep edilen miktarda malın kısmı teslimleri yapılacaktır. İhale konusu malların nakliyesi ve boşaltılması depo teslimi yükleniciye aittir. bu teslime kadar oluşacak zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacaktır.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer          :           Yurtkur Antalya Bölge Müdürlüğü Akdeniz Üniversitesi Kampusü Pınarbaşı Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Antalya

b) Tarihi ve saati         :           23.02.2015 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

- İstekli Rafineci veya Taşıma, İşleme, Depolama, İletim, Madeni Yağ Üretim, Serbest Kullanıcı, İhrakiye Teslim Şirketi ve İhrakiye Bayii veya Dağıtıcı ise, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen iş bitim tarihine kadar geçerli olan lisans belgesi,

- İstekli bayii ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen iş bitim tarihine kadar geçerli olan İstasyonlu Bayilik Lisansı Belgesi verilecektir.

 

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı YURTKUR ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUSÜ PINARBAŞI MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI ANTALYA ADRESİNDEKİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yurtkur Antalya Bölge Müdürlüğü Akdeniz Üniversitesi Kampusü Pınarbaşı Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Antalya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: İlan,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Alıntı Yazarlar
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
47
52
6
2
15
23
2
Medipol Başakşehir
46
41
4
4
14
22
3
Fenerbahçe
44
44
2
8
12
22
4
Beşiktaş
41
41
3
8
11
22
5
Kayserispor
38
33
5
8
10
23
6
Trabzonspor
36
38
5
9
9
23
7
Sivasspor
34
30
8
4
10
22
8
Göztepe
33
35
7
6
9
22
9
Akhisarspor
30
31
9
6
8
23
10
Kasımpaşa
29
36
10
5
8
23
11
Yeni Malatyaspor
28
24
8
7
7
22
12
Bursaspor
27
31
10
6
7
23
13
Gençlerbirliği
25
29
9
7
6
22
14
Antalyaspor
24
26
10
6
6
22
15
Alanyaspor
21
35
14
3
6
23
16
Atiker Konyaspor
21
23
12
6
5
23
17
Osmanlıspor FK
19
31
13
4
5
22
18
Kardemir Karabükspor
12
15
16
3
3
22
Arşiv