Haber Detayı
06 Nisan 2016 - Çarşamba 10:11 Bu haber 534 kez okundu
 
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
HIRDAVAT, TARIM EL ALETLERİ, PLASTİK SULAMA MALZEMELERİ, SULAMA VANALARI, DAMLAMA SULAMA MALZEMELERİ, KABLO, SÜS BİTKİLERİ, ÇİÇEK TOHUMU, ÇİM TOHUMU, ZİRAİ İLAÇ, LASTİK TEKER, ÇİFTLİK VE TİCARİ GÜBRE MALZEME SATIN ALINACAKTIR
resmi ilan Haberi


HIRDAVAT, TARIM EL ALETLERİ, PLASTİK SULAMA MALZEMELERİ, SULAMA VANALARI, DAMLAMA SULAMA MALZEMELERİ, KABLO, SÜS BİTKİLERİ, ÇİÇEK TOHUMU, ÇİM TOHUMU, ZİRAİ İLAÇ, LASTİK TEKER, ÇİFTLİK VE TİCARİ GÜBRE MALZEME SATIN ALINACAKTIR

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE MALZEME ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/81533

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BATI YERLEŞKESİ MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

0 246 211 18 75 - 0 246 211 18 77

c) Elektronik Posta Adresi

:

yitdb@sdu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

13 Kısım 122 Kalem Hırdavat, Tarım El Aletleri, Plastik Sulama Malzemeleri, Sulama Vanaları, Damlama Sulama Malzemeleri, Kablo, Süs Bitkileri, Çiçek Tohumu, Çim Tohumu, Zirai İlaç, Lastik Teker, Çiftlik ve Ticari Gübre Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. Malzeme teslimi sırasında Üniversitemiz araç parkından kullanılacak olan iş makinalarının kiralama ücretleri yükleniciye aittir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren12. Kısım Çiftlik Gübresi hariç tüm kısım malzemeleri 45 gün içerisinde, 12. Kısım Çiftlik Gübresi 90 gün içerisinde Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi- ISPARTA

b) Tarihi ve saati

:

27.04.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Katalog İstenecek Malzemeler

Kataloglarda firma ismi mutlaka belirtilecektir.

Belirtilen malzemeler kataloglarda kısım ve sıra numaraları belirtilerek işaretlenecektir.

İhale dosyası ekinde verilen teknik şartnameye uygun katalog verilecektir.

1. Kısım Hırdavat Malzemesi

2- Metal kesme taşı 180’lik

3- 2,5’luk elektrod

4- Matkap ucu HSS (Takım Halinde)

6- Yıldız ve düz bits matkap ucu seti (Takım Halinde)

8- İnverter Kaynak Makinası (Elektronik Ayarlı)

9- Şarjlı Matkap (Akülü Vidalama)

2. Kısım El Aletleri

5- Kürek

6- Kürek Sapı

9- Tırmık

3. Kısım Plastik Sulama Malzemeleri

1- Ø 75'lik Boru 10 Atülük (1500 mt) (PVC)

26-Sulama Başlığı(Büyük Boy-3/4 çıkışlı)

27- Sulama Başlığı(Orta Boy - ½ çıkışlı)

33-PVC Boru Yapıştırıcı (750 mg)

4. Kısım Vanalar

6- 9 Volt Pilleri Şarj Edecek Şarj Makinası (5-8'li)

7- 9 Volt  Şarj Edilen yassı Pil

8- Vana Kutusu Jumbo (Kübik, Kapaklı)

9- Vana Kutusu Yuvarlak (Silindirik, Orta Boy, Kapaklı)

10- 9 Volt Bobin (SNM Marka)

11-Elektrikli Dış Mekan 12'li Program Ünitesi

8. Kısım Yazlık, Kışlık, Baharlık Çiçek Tohumu

1- Kadife (Tagetes Erecta) hyb F1 İri Çiçek

2- Yıldız Çiçeği (Dahliavariabilis)

3- Petunya (Petunia Grandiflora) hyb F1 İri Çiçek

4- Ateş Çiçeği (Salvia Splendens) Kırmızı İri Çiçekli

5- Sprey Kadife (Tagetes Patula)

6- Koyun Gözü (Gazanya)

7- Süs Lahanası (Brassica oleracea)

8- Hercai Menekşe(Viola tiricolor)

9- 11 Ay Çiçeği (Primula Obconica)

11. Kısım İş Makinaları İçin Lastik, Teker Alımı

1- Hidromek Büyük Kepçe Lastiği (12 Katlı)

2- CJB Küçük Kepçe Lastiği (12 Katlı)

3- TD 85 Traktör Ön Lastiği (İç+Dış Lastiği) 

7- Römork (Küçük Römork) Lastiği (İç+Dış Lastiği)

12- Büyük Römork Lastiği  (İç+Dış Lastiği)

13- Traktör Kepçe Ön Lastiği (İç + Dış Lastiği 

Numune İstenecek Malzemeler

Numunelerde firma ismi mutlaka belirtilecektir.

Belirtilen malzemeler numunelerde kısım ve sıra numaraları belirtilerek işaretlenecektir.

Verilecek olan numuneler ihale dosyası ekinde verilen teknik şartnameye uygun olarak verilecektir.

1. Kısım Hırdavat Malzemesi

1- Demir testere ağzı

2. Kısım El Aletleri

1- Budama Makası

2- Budama Bıçkısı

3- Küçük Çapa

4- Küçük Çapa Sapı

3. Kısım Plastik Sulama Malzemeleri

2- Ø 63'lük Boru 10 Atülük (1500 mt) (PVC)

5- Ø 50'lik Priz Kolye (½ çıkışlı) (PVC)

11- Ø 50'lik İç Dişli Maşon Yapıştırma (PVC)

21- 16'lık Pipo (½ çıkışlı)

30- Damlama Borusu

31- PVC Boru Kesme Makası

32- Teflon Bant (1.000 Adet)

2 ve 30 sıra numaralı numuneler en az 20 cm uzunluğunda olmalıdır.

4. Kısım Vanalar

1- Ø 50'lik Selenoid Vana

4- 9 Volt'luk Pilli Program Saati Tekli

5- 9 Volt'luk Pilli 4'lü Program Saati

5. Kısım Damlama Sulama Malzemeleri

1- Ø 16'lık Damlama T'si

2- Ø 2'lik Nipel (Demir)

6. Kısım Kablo Malzemeleri

1- Elektrikli Dış Mekan 12'li Program Ünitesi Kumanda Kablosu 8 Uçlu

( En az 20 cm uzunluğunda olacaktır.)

9. Kısım Çim Tohumu Alımı

1- 4 Mix Çim Tohumu

10. Kısım Zirai Mücadele İlaç Alımı

1- Bitki Zararlıları İlacı

2- Bitki Hastalıkları İlacı

4- Çelik Köklendirme Hormonu

5- İlaçlama İş Tulumu

6- İlaçlama Yüz Maskesi

 

 

 

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ihale doküman bedeli yatırılarak, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından ihale dokümanı temin edilir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi- ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: YAPI, İŞLERİ, VE, TEKNİK, DAİRE, BAŞKANLIĞI, YÜKSEKÖĞRETİM, KURUMLARI, SÜLEYMAN, DEMİREL, ÜNİVERSİTESİ,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Alıntı Yazarlar
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
36
31
3
3
11
17
2
Galatasaray
35
37
4
2
11
17
3
Fenerbahçe
33
34
2
6
9
17
4
Göztepe
30
30
5
3
9
17
5
Beşiktaş
30
29
3
6
8
17
6
Kayserispor
30
25
3
6
8
17
7
Trabzonspor
29
33
4
5
8
17
8
Sivasspor
26
23
7
2
8
17
9
Bursaspor
25
28
6
4
7
17
10
Yeni Malatyaspor
22
21
7
4
6
17
11
Kasımpaşa
19
25
8
4
5
17
12
Akhisarspor
19
22
8
4
5
17
13
Alanyaspor
18
28
9
3
5
17
14
Osmanlıspor FK
17
26
10
2
5
17
15
Antalyaspor
17
19
8
5
4
17
16
Atiker Konyaspor
15
16
10
3
4
17
17
Gençlerbirliği
14
20
9
5
3
17
18
Kardemir Karabükspor
9
14
12
3
2
17
Arşiv